Zwrot i reklamacja

Zwrot towaru proszę odesłać lub przekazać na adres:

Centrum Fizjoterapii „GAMI”

Janusz Galica, Paweł Miłoś spółka cywilna

Ul. Bajana 18A, 39-300 Mielec

Pobierz wzór formularza. Po wypełnieniu odesłać na maila sklep@patmedicine.pl/.

Uwaga !

Koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienie od umowy zawartej na odległość obarczają konsumenta, który ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (zapakowanie i odesłanie towaru do sprzedawcy).
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Shopping Cart
Przewiń do góry