Warunki odstąpienia od umowy

INFORMACJA KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DOTYCZĄCA KONSUMENTÓW

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. Z wyjątkiem określonych poniżej sytuacji wyłączających prawo do odstąpienia od umowy.

Termin do odstąpienia od umowy.

Terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w momencie w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy i wygasa po upływie 14 dni.

We wszystkich przypadkach do terminu nie wliczamy początkowego dnia zdarzenia.

Termin liczymy według dni kalendarzowych. Nie ma znaczenia, czy po drodze występowały np. święta lub inne dni ustawowo wolne od pracy.

Jeśli jednak ostatni dzień terminu wypada w sobotę, niedzielę lub święto wolne od pracy, to ulega on wydłużeniu do pierwszego dnia roboczego po tym dniu.
Sposób i tryb odstąpienia od umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie można złożyć w dowolnej formie m.in. ustnej, pisemnej, elektronicznej. Zachęcamy do skorzystania z wzoru formularza udostępnionego na naszej stronie internetowej www.patmedicine.pl w zakładce „Do pobrania”.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Niezwłocznie po otrzymaniu formularza odstąpienia od umowy prześlemy do Państwa potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą czyli nieistniejącą.

Jeżeli złożyli Państwo oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przyjęliśmy zamówienie, zamówienie przestaje wiązać.

Obowiązki Sprzedawcy po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócimy Państwu wszystkie dokonane przez Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

Dokonamy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych dodatkowych opłat związanych ze zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Państwu w odniesieniu do umów:

o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Zwrot towaru proszę odesłać lub przekazać na adres:

Centrum Fizjoterapii „GAMI”

Janusz Galica, Paweł Miłoś spółka cywilna

Ul. Bajana 18A, 39-300 Mielec

Pobierz wzór formularza

Uwaga !

Koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienie o umowy zawartej na odległość obarczają konsumenta, który ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (zapakowanie i odesłanie towaru do sprzedawcy).
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Shopping Cart
Przewiń do góry